مطالب اخیر

در بازار قدرت بگیرید

در مباحث اقتصاد خرد و به‌ویژه سازمان‌دهی صنعتی، قدرت بازار (market power) از اهمیت بالایی برخوردار است. قدرت بازار در واقع توانایی یک بنگاه اقتصادی در افزایش قیمت محصول خود به نحوی است که در اثر این افزایش قیمت سودش افزایش یابد.

بیشتر بخوانید »

تکنیک‌های عکاسی حرفه‌ای

فرقی نمی کند که شما یک عکاس مبتدی یا نیمه حرفه ای باشید، ما در اینجا چند نکته طلایی و بسیار کاربردی را برای شما آورده ایم، که با کمک آن ها می توانید مهارت و توانایی عکاسی خود را به سطوح بالاتر ارتقا دهید؛ و عکاسی حرفه ای کنید.

بیشتر بخوانید »

مدیریت منابع انسانی بعد از بحران ویروس کرونا

از آنجا که مديريت بحران و کنترل شرایط حاد، از اهمیت ویژه‌ای برخـوردار اسـت، يكـی از نیازمندی‌های اصـلی در حوزه‌ی مديريت بحران، مقدار آمادگی و کارآمدی نیروی انسانی در مديريت شرایط حاکم اسـت. شـیوع بیماری کرونا به عنوان بحرانی همه‌گیر باعث توقف چرخ‌های اقتصاد جهان شد و یقینا رويكـردهـای سازمانی و سیستمی بعد از شیوع آن بايد تغییر یابد. در اين بین بیشترين آسیب متوجه نیروهای کار و مدیران استخدام شده‌ی سازمان‌ها است که نقش مديريت و هدایت منابع انسانی را در مواجه با اين آسیب‌ها بسیار پررنگ مـی کنـد.

بیشتر بخوانید »