بایگانی/آرشیو برچسب ها : امیرکبیر

مدرسه درالفنون اولین مدرسه آکادمیک تهران در زمان قدیم

۱۷۱ سال قبل درست در چنین روزهایی بود که خبر افتتاح مدرسه درالفنون دهان به دهان در شهر تهران می‌پیچید. مدرسه‌ای که در تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم ایران به‌ویژه پایتخت‌نشینان نقطه عطفی بود.این مدرسه دی ماه ۱۲۳۰ ،۲ هفته قبل از دستور قتل امیرکبیر ( بنیانگذار نخستین مدرسه علمی و آکادمیک ایران) افتتاح شد.

بیشتر بخوانید »