بایگانی/آرشیو برچسب ها : رشد کردن

راه نجات از بن‌‌بست‌های زندگی

فکر می کنید کنترل همه چیز را دردست دارید، ولی ناگهان یک روز متوجه می شوید که اینطور نیست. فکر می کنید بهترین اتفاق ها را پیش رو دارید، جاده ای که با احتمال نداشتن هیچ راه انحرافی انتخاب کرده اید، اما ناگهان به بن بست در زندگی می رسید. زمانی که بهترین برنامه های شما خراب می شوند، بسیار دلسردکننده است، اما می توانید از دیوار پیش رویتان به عقب برگردید. برگشت به عقب، می تواند غیرممکن به نظر برسد؛ انگار که این بن بست در زندگی دائمی است.

بیشتر بخوانید »